suy tu ve cuoc song

Trải nghiệm
Sự thay đổi ... ai rồi cũng khác!
Theo thời gian, ai rồi cũng sẽ thay đổi, bằng cách này hay cách khác, tích cực hay tiêu...
SP
Trải nghiệm
Một chút suy tư về cuộc sống
Khi xem phim, tôi rất dễ xúc động, dễ khóc ở những đoạn nói về tình cảm gia đình, kí ức tuổi thơ...
SP