tap trung suy nghi

Bí quyết sống
Làm sao để kiểm soát luồng suy nghĩ trong lúc thiền định?
Có rất nhiều phương pháp thiền khác nhau, nhưng trước hết bạn hãy học cách kiểm soát tốt luồng...
ELLE Team