thanh pho xanh

Du lịch
Lạc giữa thiên đường thành phố xanh
Bạn đã bao giờ tưởng tượng có một thành phố xanh đúng nghĩa đen trên đời không? Nếu đó còn là...
SP