thoi trang Malaysia

ELLE Interview
Andrew Tan: "Châu Á có quá nhiều sân chơi về thời trang"
Vì Malaysia là quốc gia Châu Á gần gũi với Việt Nam, và việc tìm hiểu thị trường thời trang...
SP