tong thong kenedy

Thế giới văn hóa
Jacqueline Kenedy: Làm vợ Tổng Thống không phải là đặc quyền
Từng làm vợ của người đàn ông quyền lực, được cả đất nước yêu mến nhưng cuộc đời của Đệ nhất Phu...
ELLE Team