trang diem mau xanh bien

Xu hướng & Cảm hứng
Bộ ảnh Blue is the warmest color
“Tít ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất…”, có ai quên được câu đầu...
Thanh Vân