trien lam art in the forest 2018

Điểm tin & Sự kiện
Họa sĩ Nguyễn Xuân Lục - “Hạt bụi nhỏ bé cô đơn”
Người nghệ sĩ có đôi mắt sáng rỡ đón tôi tại quán cà phê nằm sâu trong con phố Trưng Trắc, Hà...
SP