trien lam kim cuong

Điểm tin & Sự kiện
Lý Nhã Kỳ đẹp yêu kiều tại Triển lãm kim cương
Lý Nhã Kỳ vừa khai mạc buổi Triển lãm kim cương của thương hiệu Staurino Fratelli đến từ nước Ý....
SP