tu lap nghiep

ELLE Interview
Nancy Lê - làm sao khởi nghiệp kinh doanh thời trang?
Đôi mắt trong veo sẵn sàng tiếp nhận những điều mới lạ. Từ tốn và giản đơn để dễ dàng...
Doan Truc
ELLE Voice
Kate Crofton mang thương hiệu nước hoa Cochine ra Châu Âu
Người ta có nhiều cách để gắn bó cuộc đời với điều mình thích, và Kate Crofton đã từ bỏ nhiều cơ...
Doan Truc