Tu Quyen

Sao & ​Showbiz
Tú Quyên nữ tính trong bộ ảnh mới
Người đẹp Tú Quyên dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái đã thể hiện vẻ đẹp hoàn toàn nữ...
SP