vai voc

Thế giới thời trang
Từ điển vải vóc mà dân mộ điệu thời trang phải biết (phần 3)
Bạn sẽ không còn phải choáng ngợp giữa “mê hồn trận” các loại vải khi đã có từ điển vải vóc này...
ELLE Team
Thế giới thời trang
Từ điển vải vóc mà dân mộ điệu thời trang phải biết (phần 2)
Bạn sẽ không còn phải choáng ngợp giữa “mê hồn trận” các loại vải khi đã có từ điển vải vóc này...
ELLE Team
Thế giới thời trang
Từ điển vải vóc mà dân mộ điệu thời trang phải biết (phần 1)
Bạn sẽ không còn phải choáng ngợp giữa “mê hồn trận” các loại vải khi đã có từ điển vải vóc này...
ELLE Team
Thế giới thời trang
NTK Hồ Trần Dạ Thảo - Mỗi tác phẩm là một câu chuyện
Vòng đời của các thiết kế thường ngắn ngủi, nhưng với Safari, mỗi mùa thời trang đi, người tinh...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE