vay 2 ty

Sao & Style
Lý Nhã Kỳ kiêu sa trong bộ váy Chanel
Với bộ váy hơn 2 tỷ "gây bão" dư luận suốt một quãng thời gian và trang sức kim cương cao cấp...
ELLE Team