VDFW2016

Tin thời trang
BST "Những cồn cát bờ Đông" - NTK Li Lam
Tại VDFW2016, NTK Li Lam đã ra mắt bộ sưu tập “Những cồn cát bờ Đông” (Sands of the East) mang...
ELLE Team
Tin thời trang
4 bộ sưu tập thời trang nổi bật tại VDFW 2016
Bằng tài năng xuất chúng, trong sự kiện VDFW 2016, các nhà thiết kế Việt đã mang đến công chúng...
ELLE Team