winter skincare

Tin làm đẹp
Yumi Dương & Winter Skincare Workshop đầu tiên
Ngày 24/9 vừa qua, cô nàng Yumi Dương đã tổ chức event cá nhân đầu tiên của mình tại Hà Nội một...
ELLE Team