world music awards

Điểm tin & Sự kiện
Mỹ Linh và Mỹ Tâm lọt đề cử World Music Awards
Mỹ Linh và Mỹ Tâm vinh dự có tên trong 3 hạng mục giải thưởng World Music Awards 2014.
SP