XanhShop

ELLE Voice
Hằng Mai: Chung tầm nhìn & giá trị sẽ dễ làm việc cùng nhau
Hằng Mai thường được gọi là “chợ trưởng” vì là người sáng lập XanhShop.com và dần trở nên gần...
Đoàn Trúc