Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 dành cho nam giới

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 05/05/2015 17:37:44

Với nguồn cảm hứng vô tận từ bóng đá và những màu sắc rực rỡ, Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 của Antonio Marras làm người thưởng thức hài lòng.

Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 dành cho nam giới

Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 dành cho nam giới

Lấy chủ đề là bóng đá, kết hợp cùng nguồn cảm hứng từ những giai điệu samba nóng bỏng và chương trình đầy màu sắc Gigi Riva. Những thứ tưởng chừng như không có sự liên quan với nhau, Antonio Marras đã biến nó thành một bộ sưu tập hoàn hảo.

Màu sắc tươi sáng kết hợp với những chất liệu khó như ánh bạc đã được nhà thiết kế tài ba này hòa trộn với nhau vô cùng khéo léo, tinh tế. Ở cuối màn diễn, dàn người mẫu xuất hiện trong không khí như một đêm chung kết, nhà thiết kế Antonio Marras đã hòa mình vô cùng vui vẻ.

Hãy cùng chiêm ngưỡng Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 của thương hiệu này.

\ Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 01
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 01Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 01<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 01
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 02
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 02Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 02<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 02
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 03
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 03Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 03<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 03
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 04
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 04Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 04<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 04
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 05
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 05Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 05<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 05
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 06
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 06Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 06<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 06
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 07
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 07Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 07<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 07
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 08
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 08Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 08<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 08
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 09
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 09Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 09<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 09
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 10
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 10Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 10<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 10
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 11
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 11Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 11<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 11
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 12
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 12Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 12<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 12
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 13
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 13Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 13<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 13
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 14
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 14Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 14<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 14
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 15
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 15Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 15<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 15
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 16
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 16Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 16<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 16
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 17
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 17Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 17<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 17
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 18
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 18Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 18<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 18
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 19
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 19Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 19<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 19
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 20
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 20Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 20<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 20
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 21
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 21Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 21<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 21
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 22
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 22Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 22<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 22
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 23
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 23Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 23<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 23
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 24
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 24Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 24<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 24
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 25
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 25Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 25<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 25
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 26
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 26Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 26<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 26
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 27
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 27Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 27<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 27
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 28
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 28Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 28<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 28
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 29
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 29Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 29<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 29
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 30
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 30Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 30<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 30
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 31
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 31Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 31<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 31
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 32
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 32Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 32<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 32
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 33
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 33Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 33<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 33
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 34
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 34Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 34<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 34
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 35
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 35Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 35<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 35
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 36
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 36Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 36<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 36
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 37
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 37Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 37<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 37
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 38
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 38Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 38<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 38
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 39
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 39Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 39<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 39
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 40
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 40Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 40<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 40
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 41
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 41Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 41<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 41
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 42
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 42Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 42<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 42
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 43
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 43Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 43<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 43
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 44
Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 44Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 44<br/>Antonio Marras và Bộ sưu tập Xuân-Hè 2015 - 44
Nhóm thực hiện

Phan Duy

Ảnh: Style.com

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.

ELLE Man