Gucci là một trong số các nhà mốt dẫn đầu trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. © Gucci PreFall2018, DansdeRues Campaign

Gucci là một trong số các nhà mốt dẫn đầu trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
© Gucci PreFall2018, DansdeRues Campaign

Tải về: (1600x812) | (398x224) | (490x249) | (730x371) | (730x371) | (1536x780) | (1600x812) | (730x410) | (445x250) | (255x255)

Cập nhật thông tin mới nhất
Nhiều ưu đãi, quà tặng đặc biệt
Cơ hội tham dự những sự kiện của ELLE
x