Thế giới thời trang
Khởi tạo tuyên ngôn thời trang thông qua cuộc chơi màu sắc
Nếu màu sắc yêu thích có thể nói lên tính cách của một con người thì trong thời trang, chọn đúng...
ELLE Team