Bí quyết sống
Nàng đã từ chối tình cảm của các "vệ tinh" như thế nào?
Không quá lạnh lùng nhưng cũng không tỏ ra là người thiếu chính kiến, phụ nữ luôn có cách từ...
ELLE Team