Tin thời trang
"Nô lệ lao động" - mảng tối trong ngành công nghiệp thời trang thế giới
Ngành công nghiệp thời trang có nhiều cơ hội cho những người hợp tác lao động. Nhưng phía sau đó...
ELLE Team