ELLE Interview
Trần Thu Hà - Tầm nhìn & hoài nghi
[Tạp chí ELLE - 2/2016] Năm 2015, Hà Trần trở về nước dày hơn và xuất hiện nhiều hơn. Ba album...
Doan Truc