Bí quyết sống
Khi vợ đòi làm nghệ thuật
(Phái đẹp – ELLE) Em ơi, dù ngày nhỏ em vẽ con mèo ra con gà, nặn tượng con thỏ ra con cá thì...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Bí quyết sống
Mình cần nói chuyện
(Phái đẹp – ELLE) Vợ chồng mà nói câu "Chúng ta cần nói chuyện!" thì ắt hẳn lành ít dữ nhiều....
Tạp chí Phái Đẹp ELLE