Hoạt động của ELLE
DS bạn đọc trúng giải bình chọn nhân vật yêu thích ESA 2016
Chúc mừng những bạn sau đây được nhận quà sau khi tham gia bình chọn nhân vật yêu thích của ELLE...
SP