ELLE Interview
Lan Anh - Vị chỉ huy sắt đá và Người đàn bà ngọt ngào
[Tạp chí ELLE số tháng 1/2018] Lần đầu tôi gặp Lan Anh là khi chị trên cương vị Thư...
Khánh Ngọc