ELLE Interview
Huy Khánh - Chào tạm biệt chú ngựa non năm cũ…
(Phái đẹp - ELLE) Tuổi ba mươi. Hai đời vợ. Hai dòng con. Tai tiếng nhiều nhất trong lĩnh vực…...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE