Xu hướng & Cảm hứng
10 mùi nước hoa sáng giá của ELLE Beauty Awards 2021
Có lẽ hiếm người nào đó có thể làm ngơ trước thế giới mùi hương. Liệu 10 đề cử mùi hương sáng...
Sophie Thanh Huyen