Thế giới thời trang
USD tăng, Euro giảm: Thị trường thời trang có gặp "bấp bênh"?
Sự suy yếu của đồng Euro trước giá trị ngày càng tăng cao của đồng USD gây ra những ảnh hưởng...
ELLE Fashion Team
Trải nghiệm
Khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng tinh thần?
Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, xác định cho mình tâm lý sẵn sàng đương đầu với mọi thay...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE