Tin thời trang
Chúng ta đang lãng phí 500 tỷ đô la mỗi năm cho việc mua sắm và sử dụng mặt hàng thời trang
Trong một nghiên cứu mới nhất, tỷ lệ trang phục không được sử dụng trong ngành thời trang được...
ELLE Team
Thế giới thời trang
Bí mật trong ngành thời trang vừa được phơi bày
Là câu hỏi bị nhiều thương hiệu né tránh nhưng lâu dần, chính sự che giấu này lại trở thành vấn...
ELLE Team