Sao & ​Showbiz
Leeteuk (Super Junior) viết tâm thư gửi đến Jonghyun và chia sẻ về căn bệnh trầm cảm
Là đồng nghiệp thân thiết của Jonghyun, Leeteuk cũng từng là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm.
ELLE Team