ELLE Interview
Nghệ sĩ múa Minh Anh - Tâm hồn dân tộc trong dáng hình tuổi trẻ
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 11/2018] Vừa tròn 22 tuổi, Minh Anh có phần trưởng thành hơn...
Đoàn Trúc