Điểm tin & Sự kiện
Mùa lễ hội tại Nikko Hotel Hanoi
Mùa lễ hội bắt đầu từ tháng 11 kéo dài đến tháng 1 hàng năm.
ELLE Team