ELLE Interview
NTK Hien Le: "Tôi đang được sống trong giấc mơ"
[Tạp chí ELLE - số tháng 10/2016] Sau 5 năm ra mắt thương hiệu riêng, NTK Hien Le, người gốc...
SP