Nhà Hàng & Ẩm Thực
Lễ hội bia Oktoberfest tại Brasserie Westlake
Với truyền thống hơn 200 năm, Oktoberfest là lễ hội bia lớn nhất thế giới được tổ chức thường...
ELLE Team
Nhà Hàng & Ẩm Thực
Lễ hội Oktoberfest lần thứ tư tại Hà Nội
Dưới sự bảo trợ của đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam phối hợp...
ELLE Feature Team