ELLE Man
Phạm Toàn Thắng - Sống đã rồi hãy viết nhạc
Phạm Toàn Thắng từng chia sẻ rằng nếu anh và một nhạc sĩ bước vào cùng căn...
Thuy Nguyen