ELLE Decoration
Sắc men của trời xanh
Hầu như ai yêu đồ gốm cũng sở hữu ít nhất một món đồ mang màu xanh nền trắng, và “trung tâm gốm”...
Doan Truc