Bộ sưu tập thời trang
BST Schiaparelli Haute Couture Xuân-Hè 2016
Bertrand Guyon được Schiaparelli tin tưởng giao cho vị trí giám đốc sáng tạo từ tháng 4 năm 2015...
ELLE Team