Tin thời trang
Chân dài tụ hội tại buổi thử đồ cho show Lâm Gia Khang
Các chân dài nổi tiếng Lê Thúy, Mâu Thủy, Thùy Dương… đã hội ngộ tại buổi thử trang phục cho...
ELLE Team