Thế giới thời trang
Thời trang trong phim: Hát Dưới Mưa (Singin’ in The Rain)
Hai tác phẩm kinh điển "Hát Dưới Mưa" (Singin’ in The Rain) và "Gone with the Wind" (1939) được...
ELLE Team