Trải nghiệm
Nào ra khơi với chiếc áo sọc ngang thủy thủ
Áo sọc ngang thủy thủ - kiểu áo kinh điển mà không một phụ nữ Pháp (hay đàn ông Pháp) nào thiếu...
Khánh Ngọc