Thế giới thời trang
7 fashionista "đầu bạc" truyền cảm hứng cho thế giới
Họ là những nhân vật đã và vẫn đang “định nghĩa lại” khái niệm về tuổi già, và là hình mẫu...
ELLE Team