ELLE Interview
Tiên Võ - Chuyển ngữ cảm xúc qua thiết kế
Làm trong ngành công nghiệp sáng tạo mà “mỗi ngày là một ngày mới”, Tiên Võ có sẵn bản tính mạo...
SP