ELLE Voice
Mẹ Ngô Bảo Châu - "Tôi muốn cảm ơn con mình"
Ngô Bảo Châu có lần nói rằng anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà bố, mẹ đều làm khoa...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE