Xu hướng & Cảm hứng
Gọi tên 10 xu hướng làm đẹp sẽ thống lĩnh năm 2019
2019 đánh dấu kỷ nguyên bùng nổ của xu hướng làm đẹp bền vững và tỏa sáng từ sâu bên trong.
Hải Âu