Tạp chí
ELLE tháng 2/2013 - Phái đẹp và cái Đẹp
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE tháng 12/2012 - Niềm vui mùa lễ hội
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE tháng 11/2012 - I love ELLE
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE Tháng 10/2012 - Vẻ đẹp châu Á
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE Tháng 8/2012 - THE ACCESSORY ISSUE
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
ELLE Tháng 6/2012 - SỐNG CHẬM
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Tạp chí
Elle tháng 2/2012 - Đẹp như nàng Xuân
Bạn ước điều gì cho Năm mới? Cao xa hay thực tế? Không phải điều ước nào cũng thành sự thật...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Xem thêm...