Trải nghiệm
Mãi mãi là bao lâu? - blog Quỳnh
Tôi thường có thói quen kì lạ, là dự đoán kết cục của mọi câu chuyện. Nhưng bởi vì lần nào tôi...
thanhphuong