Sao & ​Showbiz
Hoàng Thùy Linh: "Cái quan trọng nhất của đời Linh là danh dự"
Những ngày đầu năm mới với lịch trình bận rộn, Hoàng Thùy Linh vẫn dành thời gian ngồi ngẫm lại...
ELLE Team