Thế giới văn hóa
Khi 2 nữ họa sĩ vẽ tranh cùng nhau: Nghệ thuật là “Nhà”
[Tạp chí ELLE số tháng 11/2017] Laura Federici và Nguyễn Đạm Thủy, một người Ý và một...
ELLE Team