Thế giới thời trang
Thời trang phim Euphoria: Zendaya và 3 aesthetic thống trị học đường Mỹ suốt ba thập kỷ
Bên cạnh những câu chuyện nổi loạn của tuổi mới lớn, Euphoria là cuộn băng tóm tắt đầy tính nghệ...
ELLE Fashion Team