ELLE Style Calendar (30/9 – 6/10)

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 16/05/2014 16:58:37

Mỗi ngày một phong cách với ELLE Style Calendar: kể cả trong tuần đầu tháng bận rộn, bạn vẫn có thể đẹp cùng những trang phục đơn giản, thoải mái nhưng không kém phần tinh tế.

Nhóm thực hiện

Bài: Phương Anh, Lê Đức


Style Guide